kereskedelmi társaságok
Jan Kalina / imadjukacipoket.hu
székhely: Vrchlického 5283/54, 58601 Jihlava
azonosító szám: 71867309
regisztrálva van a Vysočina régió pénzügyi irodájában
áruk értékesítéséhez a www.imadjukacipoket.hu címen található online áruházon keresztül


1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1. A Jan Kalina / imadjukacipoket.hu, Vrchlického 5283/54, 58601 Jihlava, 71867309azonosítószámú kereskedelmi társaság jelen szerződési feltételei (a továbbiakban: „feltételek”)
A Vysočina Régió Pénzügyi Irodájánál (a továbbiakban: eladó) bejegyzett bejegyzés a 89/2012. sz. Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „Ptk.”), valamint a szerződő feleknek az eladó és más természetes személy között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: adásvételi szerződés) (a továbbiakban: vásárló") az eladó online áruházán keresztül. A webáruházat az eladó a www.imadjukacipoket.hu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: "honlap") üzemelteti, a weboldal felületén (a továbbiakban: áruház webes felülete) keresztül.
1.2. A feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki az áruk megrendelésekor üzleti tevékenysége vagy önálló hivatása részeként jár el.
1.3. A feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet megtárgyalni. Az adásvételi szerződés ettől eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.
1.4. A feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.
1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
2. FELHASZNÁLÓI FIÓK
2.1. A vásárló weboldalon történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. A vásárló a felhasználói felületéről (a továbbiakban: felhasználói fiók) rendelhet árut. Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.
2.2. A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.
2.4. A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél számára történő használatára.
2.5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő 1 évnél hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve a feltételeket is) vállalt kötelezettségeit.
2.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása.
3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 1732. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes áruk árait és az áru visszaküldésének költségeit is, amennyiben ezek az áruk jellegüknél fogva a szokásos postai úton nem küldhetők vissza. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai addig maradnak érvényben, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Az áruk árai automatizált döntéshozatal alapján a vevő személyéhez igazodnak/nem igazodnak. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.
3.3. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről, valamint az áru szállításának módjáról és időpontjáról is. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás csak abban az esetben érvényes, ha az árut Csehország területén belül szállítják. Abban az esetben, ha az eladó ingyenes kiszállítást ajánl, a vevőnek a kiszállított áru minimális teljes vételárát kell megfizetnie az áruház webes felületén meghatározott összegben az ingyenes kiszállítás jogáért. Abban az esetben, ha a vevő részben eláll az adásvételi szerződéstől, és annak az árunak a teljes vételára, amelyre a vevő nem állt el a szerződéstől, nem éri elaz előző mondat szerinti ingyenes áruszállítási joghoz szükséges minimális összeg, a vevő ingyenes áruszállítási joga megszűnik és a vevő köteles az áru szállítását az eladónak megfizetni.
3.4. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap főként a következőkről tartalmaz információkat:
3.4.1. megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus kosarába "teszi"),
3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, tájékoztatás a megrendelt áru szállításának szükséges módjáról és
3.4.3. tájékoztatást az áruk kiszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”).
3.5. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott beviteli adatait, figyelembe véve a vevő azon lehetőségét is, hogy észlelje és kijavítsa a megrendelésbe történő adatbevitel során fellépő hibákat. A vevő a megrendelést a " " gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a vevőnek e-mailben, a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „vevő e-mail címe”). .
3.6. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) mindig jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).
3.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés elfogadásának (elfogadásnak) kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek, a vevő e-mail címére.
3.8. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távoli kommunikációs eszközöket használ. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevő maga fizeti, és ezek a költségek nem térnek el az alapköltségektől. mérték.
4. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1. A vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint az eladónak az alábbi módokon fizetheti meg:
készpénzben az eladó Vrchlického 5283/54, 58601 Jihlava telephelyén;
utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
készpénz nélküli átutalással az eladó Fio banka a.s.-nél vezetett IBAN: CZ44 2010 0000 0027 0250 2135, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX számú számlájára (a továbbiakban: eladói számla);
készpénz nélküli a Comgate fizetési rendszeren keresztül: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana;
készpénzmentes fizetési kártyával: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou és gyors banki átutalás https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody
a ComGate Payments, a.s. elérhetőségei: ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové
E-mail: payment-podpora@comgate.cz
Tel.: +420 228 224 267
készpénzben vagy bankkártyával személyes átvételkor a kézbesítőnél.
4.2. A vételáron felül a vevő köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.
4.3. Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6 pontjában foglaltakat az áru vételárának előzetes fizetési kötelezettségére vonatkozóan.
4.4. Készpénzes, utánvétes vagy kézbesítési pultnál történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül esedékes.
4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jel megjelölésével együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.
4.6. Az eladó jogosult, különösen, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről (3.6. pont), a teljes vételár megfizetését követelheti, mielőtt az árut elküldi a vevőnek. A Ptk. 2119. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
4.7. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.
4.8. Ha az üzleti kapcsolatokban bevett, vagy általánosan kötelező jogszabály előírja, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az eladó nem ÁFA-fizető. Adóbizonylat – az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a vevőnek a számlát, és elektronikus formában elküldi a vevő e-mail címére.
5. ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL
5.1. Vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. §-ának rendelkezései szerint az adásvételi szerződéstől nem állhat el az alábbi áruk szállítására vonatkozóan:
5.1.1. a vevő igényei szerint gyártott vagy személyes igényeihez igazított áruk,
5.1.2. romlandó áru vagy rövid szavatossági idejű áru, valamint olyan áru, amely természeténél fogva visszafordíthatatlanul összekeveredett más áruval a kiszállítást követően,
5.1.3. olyan zárt csomagolású árut, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, miután a vevő feltörte, és
5.1.4. hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program zárt csomagolásban, ha megvásároljamegsértették
5.2. Ha nem a feltételek 5.1. pontjában említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a 1829. § (1) bekezdése szerint és (2) bekezdése szerint, nevezetesen attól a naptól számított tizennégy (14) napon belül, amikor a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy az árut elszállítja, vagy:
5.2.1. az utolsó áru, ha a vevő egy rendelésben több árut rendel, amelyeket külön szállítanak,
5.2.2. a több tételből vagy részből álló áruszállítás utolsó tétele vagy része, vagy
5.2.3. az áru első szállítása, ha a szerződésben meghatározott időszakra szóló rendszeres áruszállítást írnak elő.
5.3. Az adásvételi szerződéstől való elállást a szerződési feltételek 5.2 pontjában meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított formanyomtatvány mintát használhatja, amely a feltételek mellékletét képezi. és feltételek. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő többek között az eladó telephelyének címére vagy az eladó simon@imadjukacipoket.hu e-mail címére küldheti el.
5.4. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva eláll. A vevő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállást követő tizennégy (14) napon belül visszaküldi vagy átadja az árut az eladónak, kivéve, ha az eladó felajánlotta, hogy az árut maga veszi át. Az előző mondat szerinti időtartam megmarad, ha a vevő az árut annak lejárta előtt elküldi. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevőt terheli az áru eladónak történő visszaküldésével járó költségek, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan a szokásos postai úton nem lehet visszaküldeni.
5.5. Az adásvételi szerződéstől a feltételek 5.2. pontja szerinti elállás esetén az eladó az adásvételi szerződéstől való elállást követő tizennégy (14) napon belül köteles visszaadni a vevőtől kapott pénzt, azokkal megegyező módon. az eladó kapta őket a vevőtől. Az eladó az áru vevő általi visszaküldésekor vagy más módon is jogosult a vevő által nyújtott teljesítményt visszaadni, ha a vevő beleegyezik és a vevőt nem terheli többletköltség. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt a vevőnek visszaadni mindaddig, amíg az eladó át nem veszi az árut, vagy amíg a vevő nem bizonyítja neki, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
5.6. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényébe.
5.7. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. § (1) bekezdése szerint, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, egészen az áru átvételéig. a vevő által. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül, a vevő által megjelölt számlára visszatéríti a vevőnek.
5.8. Ha az áruval együtt ajándékot is átadnak a vevőnek, az eladó és a vevő között az ajándékozási szerződés azzal a felmondási feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozásra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, a vevő köteles az árut ajándékkal együtt visszaküldeni az eladónak.
6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA
6.1. Abban az esetben, ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.
6.2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, úgy a vevő köteles az árut átvételkor átvenni.
6.3. Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó költségeket, ill. más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.
6.4. A Vevő az áru fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a szállítót. A küldeménybe való illetéktelen behatolást jelző csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól. Ez nem érinti a vevő termékhibákért való felelősségi jogait és a vevőnek az általánosan kötelező jogszabályokból eredő egyéb jogait.
6.5. A felek további jogait és kötelezettségeit az áruszállítás során az eladó speciális szállítási feltételei szabályozhatják, ha azt az eladó kiadta.
7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOG
7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Ptk. 1914-1925.§, 2099-2117.§ és 2161-2174b.§ rendelkezései, valamint a 2014. évi CX. A fogyasztóvédelemről szóló 634/1992.
7.2. Ha a vásárlás tárgya olyan tárgyi ingó dolog, amely digitális tartalomhoz vagy digitális tartalomszolgáltatáshoz oly módon kapcsolódik, hogy azok nélkül nem tudná ellátni funkcióját (a továbbiakban: digitális tulajdonságú dolog), az eladó hibákért való felelősségére vonatkozó rendelkezések a digitális tartalom szolgáltatására sem vonatkoznakbo digitális tartalomszolgáltatások, még akkor is, ha azokat harmadik fél biztosítja. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az adásvételi szerződés tartalmából és a dolog természetéből nyilvánvaló, hogy azokat külön-külön nyújtják.
7.3. Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé azért, hogy a terméknek az átvételkor hibája ne legyen. Az eladó különösen azt válaszolja a vevőnek, hogy az áru:
7.3.1. megfelel a megállapodás szerinti leírásnak, típusnak és mennyiségnek, valamint a minőségnek, a funkcionalitásnak, a kompatibilitásnak, az interoperabilitásnak és egyéb megállapodás szerinti jellemzőknek,
7.3.2. alkalmas arra a célra, amelyre a vevő igényli, és amelyhez az eladó beleegyezett, és
7.3.3. megállapodás szerinti tartozékokkal és használati utasításokkal szállítjuk, beleértve az összeszerelési vagy telepítési utasításokat.
7.4. Az eladó azt válaszolja a vevőnek, hogy a megállapodott ingatlanokon kívül:
7.4.1. a dolog alkalmas arra a célra, amelyre az ilyen típusú dolgot általában használják, tekintettel a harmadik személyek jogaira, az adott iparág jogszabályaira, műszaki szabványaira vagy magatartási kódexeire is, ha nincs műszaki szabvány,
7.4.2. a dolog mennyisége, minősége és egyéb tulajdonságai, ideértve a tartósságot, a funkcionalitást, a kompatibilitást és a biztonságot, megfelelnek az azonos jellegű dolgok szokásos tulajdonságainak, amelyeket a vevő ésszerűen elvárhat, az eladó vagy más személy nyilvános nyilatkozatai tekintetében is. ugyanabban a szerződéses láncban szereplő személy, különösen hirdetéssel vagy címkézéssel, kivéve, ha az eladó bizonyítja, hogy erről nem tudott, vagy az adásvételi szerződés megkötésekor legalább a megtörténtéhez hasonló módon módosult , vagy nem befolyásolhatta a vásárlási döntést,
7.4.3. a terméket tartozékokkal együtt szállítják, beleértve a csomagolást, az összeszerelési és egyéb használati utasításokat, amelyeket a vevő ésszerűen elvárhat, és
7.4.4. a tétel megfelel annak a mintának vagy sablonnak, amelyet az eladó az adásvételi szerződés megkötése előtt a vevő rendelkezésére bocsátott.
7.5. A szerződési feltételek 7.4 pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az eladó az adásvételi szerződés megkötése előtt külön értesítette a vevőt, hogy a dolog valamely tulajdonsága eltérő, és ehhez a vevő az adásvételi szerződés megkötésekor kifejezetten hozzájárult. .
7.6. Az eladó felelősséggel tartozik a vevővel szemben a hibás összeszerelésből vagy beszerelésből eredő hibáért is, amelyet az eladó, vagy az adásvételi szerződés szerint az ő felelősségére hajtott végre. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha az összeszerelést vagy beszerelést a vevő végezte, és a hiba az eladó vagy a digitális tartalom, illetve a digitális tartalom szolgáltatás szolgáltatója által a számára adott utasítások hiányossága miatt keletkezett, ha digitális tartalommal rendelkező dologról van szó. tulajdonságait.
7.7. Ha a hiba az átvételtől számított egy éven belül kiderül, úgy kell tekinteni, hogy a termék már az átvételkor hibás volt, kivéve, ha a termék vagy a hiba jellege ezt kizárja. Ez az időszak nem számít arra az időtartamra, amely alatt a vásárló a terméket nem tudja használni, abban az esetben, ha a hiba miatt jogos reklamációt nyújtott be.
7.8. Ha a vásárlás tárgya digitális tulajdonságokkal rendelkező dolog, az eladó gondoskodik arról, hogy a vevő rendelkezésére álljon a digitális tartalom vagy a digitális tartalomszolgáltatás megállapodás szerinti frissítése. A megállapodás szerinti frissítéseken túl az eladó gondoskodik arról, hogy a vevő megkapja azokat a frissítéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a dolog az átvételt követően megőrizze tulajdonságait a szerződési feltételek 7.3. és 7.4. pontja szerint, és hogy értesítést kapni elérhetőségükről
7.8.1. két évre, ha az adásvételi szerződés szerint a digitális tartalom vagy a digitális tartalom szolgáltatás meghatározott ideig folyamatosan, és ha két évnél hosszabb időtartamra állapodnak meg, akkor erre a teljes időtartamra. ,
7.8.2. mindaddig, amíg a vevő ésszerűen elvárhatja, hogy az adásvételi szerződés alapján a digitális tartalmat vagy a digitális tartalomszolgáltatást egyszeri alkalommal nyújtsák; ezt a dolog fajtája és rendeltetése, a digitális tartalom vagy a digitális tartalomszolgáltatás jellege, valamint az adásvételi szerződés megkötésének körülményei és a kötelezettség jellege alapján kell értékelni.
7.9. A feltételek 7.8 pontja nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó az adásvételi szerződés megkötése előtt külön figyelmeztette a vevőt, hogy frissítés nem történik, és a vevő ehhez az adásvételi szerződés megkötésekor kifejezetten hozzájárult.
7.10. Ha a vevő a frissítést ésszerű időn belül nem végezte el, nem illeti meg joga olyan hibából, amely csak a frissítés elmulasztása miatt keletkezett. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő a frissítésről vagy annak elmulasztásának következményeiről nem kapott értesítést, vagy a frissítést nem, vagy az utasítás hiányossága miatt hibásan végezte el. Ha az adásvételi szerződés szerint a digitális tartalmat vagy a digitális tartalomszolgáltatást meghatározott ideig folyamatosan kell nyújtani, és a 7.8.1. és 7.8.2. a feltételeket, úgy tekintjük, hogy a digitális tartalom vagy a digitális tartalom szolgáltatás hibásan van biztosítva.
7.11. A vevő a terméken észlelt hibára a kézhezvételtől számított két éven belül utalhat. Ha a vásárlás tárgya digitális tulajdonsággal rendelkező dolog, és az adásvételi szerződés szerint a digitális tartalom, illetve a digitális tartalomszolgáltatás meghatározott ideig folyamatosan nyújtandó, a vevő reklamálhat a felmerülő hiba, ill. kézhezvételétől számított két éven belül nyilvánul meg. Ha két évnél hosszabb ideig kell teljesíteni, a vevőnek joga van az ez idő alatt bekövetkezett vagy megnyilvánuló hibára. Ha a vevő a hiba miatt jogosan reklamál az eladónál, a hiba jelzésének idejea tétel nem fut olyan ideig, amíg a vevő nem tudja használni a terméket.
7.12. Ha az áru hibás, a vevő kérheti annak eltávolítását. Választása szerint követelheti új termék hibás kiszállítását vagy a termék kijavítását, kivéve, ha a választott hibaelhárítási mód lehetetlen vagy a másikhoz képest aránytalanul költséges; ezt különösen a hiba jelentőségére, a terméknek a hiba nélkül fennálló értékére, valamint arra, hogy a hiba a vevő számára jelentős nehézségek nélkül másodlagosan el lehet-e távolítani. Az eladó megtagadhatja a hiba elhárítását, ha az lehetetlen vagy aránytalanul költséges, különös tekintettel a hiba fontosságára és arra, hogy a termék milyen értéket képviselne a hiba nélkül.
7.13. Az eladó a hibát annak jelzését követő ésszerű időn belül eltávolítja, hogy az ne okozzon jelentős nehézséget a vevőnek, figyelembe véve a termék jellegét és azt a célt, amelyre a vevő a terméket vásárolta. A hiba elhárításához az eladó saját költségén átveszi a terméket. Ha olyan termék szétszerelését teszi szükségessé, amelynek összeszerelése a hiba nyilvánvalóvá válása előtt a tárgy jellegének és rendeltetésének megfelelően megtörtént, az eladó a hibás terméket szétszereli, és javított vagy új terméket szerel fel, vagy letakarja a kapcsolódó költségek.
7.14. A vevő ésszerű engedményt kérhet vagy elállhat az adásvételi szerződéstől, ha:
7.14.1. az eladó megtagadta a hiba elhárítását, vagy nem távolította el a szerződési feltételek 7.13. pontja szerint,
7.14.2. a hiba ismételten jelentkezik,
7.14.3. a hiba az adásvételi szerződés lényeges megszegését jelenti, ill
7.14.4. az eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből kitűnik, hogy a hibát ésszerű időn belül, vagy a vevő számára jelentős nehézség nélkül nem javítják ki.
7.15. Ha a termék hibája jelentéktelen, a vevő nem állhat el az adásvételi szerződéstől (a szerződési feltételek 7.14. pontja értelmében); úgy tekintjük, hogy az áru hibája nem jelentéktelen. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó a vételárat az áru kézhezvételét követően, vagy azt követően, hogy a vevő bizonyítja neki, hogy a terméket elküldte, indokolatlan késedelem nélkül visszaküldi a vevőnek.
7.16. A hiba felróható annak az eladónak, akitől a terméket vásárolta. Ha azonban a javítás elvégzésére más személyt bíznak meg, aki az eladónál vagy a vevőhöz közelebbi helyen tartózkodik, a vevő a hibát a javítás elvégzésére kijelölt személynek jelzi.
7.17. A javítás elvégzésére más személy megbízása kivételével az eladó köteles a reklamációt minden olyan intézményben elfogadni, ahol a reklamáció elfogadása lehetséges az értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében, vagy akár a központja. Az eladó a reklamáció megtételekor köteles a vevőnek írásbeli visszaigazolást adni, amelyben feltünteti a vevő reklamációjának időpontját, az mit tartalmaz, a vevő a reklamáció kezelésének módját és a vevő elérhetőségét a követelés kezelésével kapcsolatos tájékoztatás célja. Ez a kötelezettség a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.
7.18. A reklamációt – ideértve a hiba elhárítását is – el kell fogadni, és arról a vevőt tájékoztatni kell legkésőbb a reklamáció időpontjától számított harminc (30) napon belül, kivéve, ha az eladó és a vevő ennél hosszabb határidőben állapodnak meg. Ha a kötelezettség tárgya digitális tartalom – ideértve a tárgyi adathordozón továbbított digitális tartalmat is – nyújtása, vagy digitális tartalomszolgáltatás, a panaszt a digitális tartalom vagy digitális tartalom jellegére figyelemmel ésszerű határidőn belül kell rendezni. szolgáltatást és azt a célt, amelyre a vevő kérte.
7.19. A szerződési feltételek 7.18. pontja szerinti időszak lejárta után a vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, vagy méltányos engedményt kérhet.
7.20. Az eladó köteles a vevő részére a reklamáció időpontjáról és elintézésének módjáról visszaigazolást adni, ideértve a kijavítás és annak időtartamának igazolását, vagy a reklamáció elutasításának írásbeli indoklását. Ez a kötelezettség a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.
7.21. A vevő a termékhibákért való felelősségét kifejezetten személyesen, a Vrchlického 5283/54, 58601 Jihlava címen, a 606 554 279 telefonszámon vagy a simon@imadjukacipoket.hu e-mail címen érvényesítheti.
7.22. Akinek a hibás teljesítéshez joga van, az e joga gyakorlásával szándékosan felmerült költségek megtérítésére is jogosult. Ha azonban a vevő nem él a kártérítési jogával a hiba közlésének határidejének lejártát követő egy hónapon belül, a bíróság nem adja meg a jogot, ha az eladó kifogásolja, hogy a kártérítéshez való jogát nem gyakorolták idő.
7.23. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.
7.24. Az eladó vagy más személy a hibás teljesítésből eredő törvényes jogain felül minőségi garanciát is nyújthat a vevőnek.
8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
8.1. A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.
8.2. A vevővel kapcsolatban az eladót nem köti semmilyen magatartási kódex az 1820. § (1) bekezdése értelmében. n) pontja alapján a Ptk.
8.3. A fogyasztói panaszokat az eladó e-mailben kezeli. A reklamációt az eladó e-mail címére lehet küldeni. Az eladó a vevő panaszának kezeléséről tájékoztatást küld a vásárló e-mail címére. Rendeljen más szabályokata reklamációt nem az eladó határozza meg.
8.4. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi Felügyelet feladata, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 000 20 869, internetcím: https:/ /adr.coi.cz/cs. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére.
8.5. A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz a kapcsolattartó pont az 524/2013/EU rendelet értelmében. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i határozata az online fogyasztói vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Rendelet a fogyasztói jogviták online rendezéséről).
8.6. A vevő panasszal élhet a felügyeleti vagy állami felügyeleti hatóságnál. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes kereskedelmi iroda végzi. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet korlátozott mértékben felügyeli többek között a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.
8.7. A vevő ezennel átvállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében.
9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
9.1. A vásárlóval szembeni tájékoztatási kötelezettsége a személyes adatok kezelésével összefüggésben a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a hatályon kívül helyezésről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke értelmében. 95/46/EK irányelv (Általános Rendelet a Személyes Adatok Védelméről) (a továbbiakban: GDPR rendelet) 1. pontja a vásárló személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése céljából történő kezelésével kapcsolatos az adásvételi szerződés megtárgyalása és az eladó közkötelezettségei teljesítése céljából az eladó külön okirat útján teljesíti.
10. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA
10.1. A vevő az információs társadalom egyes szolgáltatásairól és egyes törvények módosításáról (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) a 480/2004.sz. törvény 7. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzájárul, hogy módosításával az eladó üzleti közleményeinek elektronikus címre vagy a vevő telefonszámára történő megküldésére. Az eladó a GDPR rendelet 13. cikkében foglalt, a vásárló személyes adatainak üzleti kommunikáció küldése céljából történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét a vásárlóval szemben külön dokumentumon keresztül teljesíti.
10.2. Az eladó a cookie-k lehetséges tárolásával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit a vásárló eszközén külön dokumentum útján teljesíti.
11. SZÁLLÍTÁS
11.1. A vevő a vevő e-mail címére kézbesíthető.
12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztó vevőt nem fosztják meg a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelytől szerződésben nem lehet eltérni, és amely hiányában a jogválasztást, egyébként a szerződéses kötelezettségekre irányadó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint alkalmaznák. Róma I).
12.2. Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
12.3. Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
12.4. A feltételek melléklete az adásvételi szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintája.
12.5. Az eladó elérhetőségei: székhely cím, e-mail cím, telefon. Az eladó semmilyen más online kommunikációs eszközt nem biztosít.

Jihlaván 2023. március 17-én