Elállási jog

Elállási jog formanyomtatvány

Önnek joga van ezt a szerződést tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani.

A felmondási idő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, birtokba vette az árut.

Az elállási jog gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozatot kell küldenie (pl. Levélben, faxon vagy e-mailben küldött levélben) arról a döntéséről, hogy eláll a szerződéstől. Erre a célra használhatja a mellékelt elállási mintát, de ez nem kötelező.

Elektronikusan is kitöltheti és elküldheti a visszavonási űrlap mintáját vagy bármely más egyértelmű nyilatkozatot honlapunkon petra@imadjukacipoket.hu, telefon: + 420 732 553 663. Ha él ezzel a lehetőséggel, azonnal visszaigazolást küldünk Önnek az ilyen visszavonás kézhezvételéről (pl. E -mailben).

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi értesítését az elállási jog gyakorlásáról.

A visszavonás következményei

Ha eláll e szerződéstől, akkor minden fizetést megadunk Önnek, amit kaptunk Öntől, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módból származnak ), amelyet azonnal, de legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell fizetni attól a naptól számítva, amikor értesítést kaptunk a jelen szerződés felmondásáról. Ehhez a törlesztéshez ugyanazt a fizetési módot fogjuk használni, mint amit az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha másról kifejezetten megállapodtak Önnel; A visszafizetésért semmilyen esetben sem kell díjat felszámítani. Visszautasíthatjuk a visszafizetést mindaddig, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy amíg bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

Az árut haladéktalanul vissza kell adnia vagy át kell adnia nekünk, de legkésőbb tizennégy napon belül attól a naptól számítva, amikor értesített minket a szerződés felmondásáról. A határidőt akkor tartják be, ha az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt küldi el. Ön viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit. Önnek csak akkor kell fizetnie az áru esetleges értékvesztéséért, ha ez az értékvesztés az áruk olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.

  • Az elállási jog nem vonatkozik a következő szerződésekre:
  • Olyan szerződések, amelyek nem előregyártott áruk szállítására vonatkoznak, és amelyek előállításához a fogyasztó egyéni kiválasztása vagy meghatározása döntő, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez igazodnak.
Elállási űrlap minta

(Ha fel akarja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza.)

Petra Maskova, U Cihelny 733, 588 22 Luka nad Jihlavou, CZ, petra@imadjukacipoket.hu

Én / mi (*) ezennel visszavonom az általam / velünk (*) az alábbi áruk vásárlására (*) / a következő szolgáltatás nyújtására (*) kötött szerződést

Rendelés dátuma: (*) / átvétel: (*)

a fogyasztó (k) neve

A fogyasztó (k) címe

A fogyasztó (k) aláírása (csak ha ezt papíron közlik)

– Dátum

(*) A nem kívánt rész törlendő.